loader

Мэдээлэл

2019-08-12

ШҮҮХИЙН ШЙИДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ, 2021-2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ...

2019-08-07

Олон улсын шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудын 10 дахь удаагийн онол, практикийн бага хурал ОХУ-ын Москва хотод 2019.07.31-нээс 2019.08.02-ны өдрүүдэд з...

2019-08-02

Сул орон тооны мэдээ...

2019-07-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1199 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-07-31

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт Үндэсний төв архивын газраас 2009 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 90 дугаартай «Байгуул...

2019-07-31

Тус архивт2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 30 хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас удирдлага зохион байгуулалтын 1931-2018 оны нийт 13’963 хадгаламжий...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд