loader

Мэдээлэл

2020-04-07

Хэрэмт цамхаг УТҮГ-ын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл...

2020-04-07

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр 50.0 сая төгрөгөөс дээш хөрөнгийн шаардлага бүхий ...

2020-04-02

2020 оны 03 дугаар сарын инфографик мэдээллийг гарган хүргүүлэв....

2020-03-31

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2020-03-27

Огноо : 2020-03-26...

2020-03-25

Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар -419 дүгээр нээлттэй хорих ангийн алба хаагчид өөрсдийн санаачлагаар нэг өдрийн цалингаа коронавирус...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд