loader

Мэдээлэл

2018-08-31

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолын ...

2018-08-31

Хамтран ажилладаг Төрийн болон Төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, алба хаагчдын бие бялдрыг чийрэгжүү...

2018-08-31

Алба хаагчдад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд 435 дугаар ангиас тэтгэвэрт гарсан 2 ахмад настанд гарын бэлэг гардуулсан. Өвөрхангай аймгийн Хархорин с...

2018-08-31

"Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр"-ийг тохиолдуулан байгууллагын үйл ажиллагаа, ...

2018-08-31

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр"-ийг жил бү...

2018-08-31

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр"-ийг жил бү...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд