loader

Мэдээлэл

2018-10-19

"Монгол Улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажиллагааг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO)-аас хууль сахиула...

2018-10-19

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Нийгэм, сэтгэл зүйн хэлтэс МУБИС, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, Чингэлтэй дүүргийн улсын бүр...

2018-10-17

2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу харьяа хорих анги, шүүхи...

2018-10-15

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-10-13

Төв замаас Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги хүртэлх 600 метр урттай, 8 метр өргөнтэй, бетон авто замыг ашиглалтад оруулах ёслолын ажиллагаа өнөөд...

2018-10-13

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын захиалгаар Хууль сахиулахын их сургуульд суралцаж буй сонсогч, олон улсын хэмжээний мастер Б.Энхтамир 2018 оны ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд