loader

Мэдээлэл

2017-10-09

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги нь алба хаагчдынхаа нийгмийн асуудлыг ш...

2017-10-08

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль...

2017-10-04

Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх алба...

2017-10-04

Сургалтад хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх газрын холбогдох нийт 61 алба хаагч хамрагдав....

2017-10-03

Санхүү, хангамжийн газар...

2017-10-02

Засгийн газрын тогтоол...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд