loader

Мэдээлэл

2018-08-31

ШШГЕГ-ын Төв аппаратын 2018 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан...

2018-08-31

ШШГЕГ-ЫН ТӨВ АППАРАТЫН 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН...

2018-08-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 1197 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 951 буюу 7...

2018-08-27

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 4 дэх долоо хоногт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай. Тус өдрийг ...

2018-08-22

“Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг жил бүрийн 8 дугаар сарын 4 дэх долоо хоногт тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. ...

2018-08-20

Ажлын байр /сул орон тоо/-ны сонгон шалгаруулалт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд