loader

Мэдээлэл

2018-10-13

Төв замаас Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги хүртэлх 600 метр урттай, 8 метр өргөнтэй, бетон авто замыг ашиглалтад оруулах ёслолын ажиллагаа өнөөд...

2018-10-13

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын захиалгаар Хууль сахиулахын их сургуульд суралцаж буй сонсогч, олон улсын хэмжээний мастер Б.Энхтамир 2018 оны ...

2018-10-09

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төв, орон нутгийн хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2018-10-08

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ...

2018-10-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн иргэний, зөрчлийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх ...

2018-09-29

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд