loader

Мэдээлэл

2018-11-14

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төв, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорихо...

2018-11-12

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд зохион байгуулах албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Х...

2018-11-06

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу харьяа Шүүхийн шийдвэр г...

2018-11-05

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор жилд хоёр удаа харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтыг Хууль сахиулахы...

2018-11-05

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/176 дугаар “Өвлийн хувцсанд шилжүүлэх тухай” тушаалыг хэрэгжүү...

2018-11-05

Канад Улсын Монтриал хотноо 2018 оны 10 дугаар сарын 21-26 өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Олон улсын хорих болон засан хүмүүжүүлэх нийгэмлэгийн 20 дуга...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд