loader

Мэдээлэл

2020-10-26

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийг боловсронгуй болгох чиглэлээр гаргасан бодлого зорилт, хууль эрх зүйн ак...

2020-07-08

2020 оны эхний хагас жил...

2020-05-15

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Төв архиваас харьяа 51 анги, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдад мэдээлэл өгч, а...

2020-04-20

Төв архивын 2020 оны 01 дүгээр улирлын статистик мэдээ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд