loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Төв архиваас харьяа 51 анги, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдад мэдээлэл өгч, арга зүйгээр хангах зорилгоор “АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ”-ийн чиглэлээр цахим сургалтыг видео хурлын “Zoom” вэб сайтыг ашиглан 2020.05.14-ний өдөр зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар 2020 оны 04 дүгээр сард шинэчлэгдэн батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль” болон “Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэхэд анхаарах асуудал”, “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах, арга зүй”, “Баримт бичгийн стандарт” сэдвийн хүрээнд Архивын ерөнхий газрын Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газрын мэргэжилтэн Ш.Дариймааг урьж, албан хаагчдад мэдээлэл, арга зүйн зааврыг өгч ажиллалаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд