loader

Мэдээлэл

2023-01-23

2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ...

2023-01-16

СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ ...

2022-07-08

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, хү...

2022-01-31

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР...

2021-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, хү...

2019-09-05

журам...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд