loader

Мэдээлэл

2020-07-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын эрх зүйн байдалд тулгамдаж буй асуудлыг нээн илрүүлэх, шийдвэрлэх зөвлөмж- санал боловсруулах зо...

2020-07-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 953 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-06-29

Өр төлбөртэй эсэх тодорхойлолт...

2020-06-18

Англи хэлний сургагч багш бэлтгэх зорилгоор анги, байгууллагуудаас англи хэлний дунд түвшний мэдлэгтэй 16 алба хаагчийг сонгон шалгаруулж, 35 хоногийн...

2020-06-18

Шүүхийн шийдвэрээр өр төлбөртэй эсэх тодорхойлолт...

2020-06-12

44lolKzxwJo&feature=youtu.be...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд