loader

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохионбайгуулна. Оролцогчдыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27ы өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 410 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Хөдлөххөрөнгийннэр

Нийт үнэ

Тооширхэг

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

Эдхөрөнгөбайгаабайршил

1

Volkswagen touareg маркийн 63-27 УБЗ улсын дугаартай 2012 онд үйлдвэрлэгдсэн 2013 оны 05 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн хар саарал өнгийн туулах чадвар сайтай суудлын тээврийн хэрэгсэл

39,931,500

1

а/д Н.Нямдаваа   89086179

Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо Цахлайн 3-9 тоотод байрлах Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын авто гараж

2

Toyota crown-s170 маркийн 96-09 УНА улсын дугаартай 2001 онд үйлдвэрлэгдсэн 2016 оны 03 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн хар өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

6,582,000

1

д/ч Б.Энхсайхан   89086097

3

Toyotaprius alpha-XW маркийн 53-74 УАК улсын дугаартай 2011 онд үйлдвэрлэгдсэн 2020 оны 05 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн мөнгөлөг өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

22,000,000

1

а/д Н.Өлзийбаяр  89070239

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд