loader

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг2023 оны 03 дугаар сарын 07ы өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохионбайгуулна. Оролцогчдыг 2023 оны 03 дугаар сарын06ы өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 410 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Хөдлөххөрөнгийннэр

Нийт үнэ

Тооширхэг

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

Эдхөрөнгөбайгаабайршил

1

Toyota prius-10 маркийн 32-57 ЗАА улсын дугаартай 1999 онд үйлдвэрлэгдсэн 2014 оны 10 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

1,433,600

1

а/д Ж.Эрдэнэцэцэг   89086177

Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Цахлайн 3-9 тоотод байрлах Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын авто гараж

2

Mitsubishi delicaspace маркийн 64-61 УНМ улсын дугаартай 2000 онд үйлдвэрлэгдсэн 2008 оны 10 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн цагаан өнгийн гэр бүлийн зориулалттай суудлын тээврийн хэрэгсэл

6,230,000

1

д/ч Т.Мөнхзул    89086155

3

Блок /40см*20см* 30см хэмжээтэй/

9,055,200

1320

д/ч Т.Мөнхзул    89086155

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага дарь эх ганцын задгайд

4

Хагас автомат блокын машин

11,376,000

1

а/д А.Осорбурам   89086187

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага дарь эх 3-197/Б тоотод

5

Тепло блок хэвлэх төхөөрөмж

7,300,000

1

Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоот 85-1255/Б тоотод

6

Хөнжил гудас оёдог ширээсний машин

7,392,000

1

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дунд дарь эх 43-2194 тоотод

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд