loader

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг2023 оны 01 дүгээр сарын 06ы өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохионбайгуулна. Оролцогчдыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 05ы өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 410 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

 

Хөдлөххөрөнгийннэр

Нийт үнэ

Тооширхэг

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

Эдхөрөнгөбайгаабайршил

1

Audi ТТ маркийн 79-99 УНГ улсын дугаартай 2000 онд үйлдвэрлэгдсэн 2009 оны 11 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн бор өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

5,950,000

1

а/д П.Эрдэнэбаяр  89020238

Баянзүрх дүүрэг 24 дүгээр хороо, Цахлайн 3-9 тоотод байрлах Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын авто гараж

 

 

2

Porsche cayenne маркийн 05-50 УБЧ улсын дугаартай 2005 онд үйлдвэрлэгдсэн 2006 оны 05 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн мөнгөлөг өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

14,840,000

1

а/д П.Эрдэнэбаяр  89020238

3

Toyota aquaмаркийн 23-62 УББ улсын дугаартай 2012 онд үйлдвэрлэгдсэн 2019 оны 06 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн мөнгөлөг саарал өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

11,168,022

1

д/ч Л.Хулан   89086164

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд