Санал хүсэлт
Хаана: Цахимаар уулзах хоригдлын хоригдож буй хорих анги байгууллагыг сонгоно уу.
Хоригдлын мэдээлэл: Цахимаар уулзах хүсэлт гаргаж буй хоригдлын мэдээлэл
Хүсэлт бичиж буй иргэний мэдээлэл: Та мэдээлэлээ Крилл үсгээр үнэн зөв бөглөнө үү! Жишээ: Нэр: Батдоржийн Болд, Регистр: ИМ13245678 гэх мэт.