loader

Мэдээлэл

2021-12-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2021-11-02

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2021-11-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2021-10-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2021-08-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 7 дугаар сарын байдлаар нийт 1088 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 837 буюу 76...

2021-06-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 5 дугаар сарын байдлаар нийт 707 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 553 буюу 78....

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд