loader

Мэдээлэл

2018-09-10

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-06-18

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2018 оны 06 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд "Хорих ангид онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед тусгайлсан чиг үүрэ...

2018-05-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд алба хаагчдыг дунд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ШШГЕГ...

2018-04-04

2018-2019 оны хичээлийн жилийн бакалаврын элсэлтийн журам...

2018-04-02

“Тэсэрч дэлбэрч болзошгүй зүйлийн талаарх” судалгаа, шилжилгээ хийж, нийт алба хаагчдад анхан шатны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулсан байна. ...

2018-03-07

Сургалтад хамрагдлаа...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд