loader

Мэдээлэл

2018-10-15

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-10-09

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу төв, орон нутгийн хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2018-10-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн иргэний, зөрчлийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх ...

2018-09-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэш...

2018-09-24

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-09-22

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, хорих анги, салбар нэгжид шинээр томилогдон ажиллаж байгаа алба хаагчдын мэдлэг чадвар, хандлагыг өөрчлөх, 6 ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд