loader

Мэдээлэл

2018-11-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 11 дүгээр сарын 02-ны өд...

2018-10-26

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчд...

2018-10-22

2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 10 дугаар сарын 22-ны өд...

2018-10-19

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Нийгэм, сэтгэл зүйн хэлтэс ШУТИС-тай хамтран нь 2018 оны 10 дугаар сарын 15,16-ны өдрүүдэд хорих анги, байгуу...

2018-10-19

"Монгол Улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх ажиллагааг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO)-аас хууль сахиула...

2018-10-17

2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу харьяа хорих анги, шүүхи...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд