loader

Мэдээлэл

2023-07-17

Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 26 дахь дугаарт Хөтөлбөр соёрхон батлах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, З...

2023-07-07

Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 25 дахь дугаарт Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийн ...

2023-06-27

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 24 дэх дугаарт Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийтийн албанд ни...

2023-06-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх а...

2023-06-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлт болон Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мө...

2023-06-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг, хугацааг тогт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд