loader

Мэдээлэл

2023-06-27

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 24 дэх дугаарт Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийтийн албанд ни...

2023-06-16

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэл, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх а...

2023-06-07

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлт болон Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мө...

2023-06-06

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг, хугацааг тогт...

2023-05-23

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль болон Монгол Улсын шүүхийн...

2023-05-18

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Төрөөс олгох урамшууллаас эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл суутган төлөх тухай, Засгийн га...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд