loader

Мэдээлэл

2021-01-04

Аймгийн төвөөс алслагдсан нутагт дэвсгэрт байрлах шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжийн алба хаагчдад тасралтгүй ажиллас...

2020-12-30

МЭНДЧИЛГЭЭ...

2020-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2020 оныг ”ШШГБ-ын Хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сай...

2020-12-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар үйл ажиллагааны тайлангийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж (2020.12.28), 2020 оны зорилт, гүйцэтгэлийн ...

2020-12-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2020 оны “Ажил, мэргэжлийн аварга” алба хаагчдыг тодруулж, цахим хэлбэрээр байгууллагын хэмжээнд танилцууллаа....

2020-12-25

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хорих болон бусад төрлийн саатуулах байранд COVID-19 тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах болон тогто...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд