loader

Мэдээлэл

2021-02-10

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үндэс суурийг тавьж, тулгын чулууг босголцож, өөрийн хүч хөдөлмөр, оюун ухаанаа зориулан ажилласан үе үеийн ахм...

2021-02-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн с...

2021-01-29

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорил...

2021-01-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Удирдах албан тушаалтны зөвлөгөөн” цахим хэлбэрээр явагдаж байна....

2021-01-12

ШШГЕГ-ын харьяа Баривчлах төв 2020 онд Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэнгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл судлалын төвтэй ...

2021-01-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2021 оныг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, алба...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд