loader

Мэдээлэл

2020-05-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 634 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-04-30

JRmPTGo1cUY...

2020-04-30

“Сахилга, ёс зүйн салбар хороо”-ны ажлын талаар ...

2020-04-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүдийн “Сахилга, ёс зүйн хороо”-ны 2019 о...

2020-04-28

uY9VwZTN9Hw&t=2s...

2020-04-27

2rsM_9wHSXY...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд