loader

Мэдээлэл

2020-12-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар үйл ажиллагааны тайлангийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж (2020.12.28), 2020 оны зорилт, гүйцэтгэлийн ...

2020-12-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2020 оны “Ажил, мэргэжлийн аварга” алба хаагчдыг тодруулж, цахим хэлбэрээр байгууллагын хэмжээнд танилцууллаа....

2020-12-25

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хорих болон бусад төрлийн саатуулах байранд COVID-19 тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл ажлыг хангах болон тогто...

2020-12-21

Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ цаг үед Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 407 дугаар нээ...

2020-12-10

Эрүүгийн хуульд заасан “Зорчих эрхийг хязгаарлах ял”-ыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр болсон билээ. Хуулийн хэрэгжилтийг...

2020-12-09

Говьсүмбэр аймаг дахь ШШГГ- 425 дугаар нээлттэй хорих анги аймгийн хэмжээнд “Хүүхэд-Эрхэм хэрэглэгч” аянд нэгдэн тодорхой чиглэлээр ажил зохион байгуу...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд