loader

Мэдээлэл

2021-02-10

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үндэс суурийг тавьж, тулгын чулууг босголцож, өөрийн хүч хөдөлмөр, оюун ухаанаа зориулан ажилласан үе үеийн ахм...

2021-02-05

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС...

2021-02-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн с...

2021-02-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүдийн “Сахилга, ёс зүйн хороо”-ны 2020 о...

2021-01-29

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2021 онд дэвшүүлсэн зорилт, баримталж буй бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэх, байгууллагын хэмжээнд 2020 оны үйл ...

2021-01-29

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх зорил...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд