loader

Арван есөн тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй шийдвэр гүйцэтгэх хуудсыг дуусгавар болголоо


Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар энэ оны нэгдүгээр улиралд Баянгол дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шүүгчийн захирамж, Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 459 дүгээр шийдвэрт тус тус шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, арван есөн тэрбум, долоон зуун долоон мянга, нэг тэрбум хоёр зуун хорин долоон мянган төгрөгийн гүйцэтгэх хуудсыг дуусгавар болгож, иргэдийн хохирол төлбөрийг барагдууллаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд