loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 20-р зүйлд гүйцэтгэх баримт бичгийн агуулга, түүнд тавигдах шаардлагыг зүйлчилсэн байдаг.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд