loader

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН 2019 ОНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахад 159 оролцогч оролцсноос 61 оролцогч шалгаруулалтын болзол, шаардлага хангаж, шалгалтанд тэнцснийг нийтэд мэдээлж байна.


Д/д

 Оролцогчын код 

Дүн

Тэнцсэн/тэнцээгүй

1

61968323

88

тэнцсэн

2

61968322

82

тэнцсэн

3

61968226

82

тэнцсэн

4

61968328

81

тэнцсэн

5

61968288

80

тэнцсэн

6

61968327

80

тэнцсэн

7

61968264

79

тэнцсэн

8

61968222

79

тэнцсэн

9

61968309

79

тэнцсэн

10

61968221

79

тэнцсэн

11

61968326

79

тэнцсэн

12

61968217

78

тэнцсэн

13

61968321

78

тэнцсэн

14

61968224

78

тэнцсэн

15

61968227

77

тэнцсэн

16

61968225

77

тэнцсэн

17

61968220

77

тэнцсэн

18

61968223

76

тэнцсэн

19

61968214

75

тэнцсэн

20

61968306

75

тэнцсэн

21

61968320

75

тэнцсэн

22

61968253

75

тэнцсэн

23

61968347

74

тэнцсэн

24

61968235

74

тэнцсэн

25

61968325

74

тэнцсэн

26

61968324

74

тэнцсэн

27

61968246

73

тэнцсэн

28

61968333

73

тэнцсэн

29

61968297

72

тэнцсэн

30

61968303

72

тэнцсэн

31

61968266

72

тэнцсэн

32

61968216

72

тэнцсэн

33

61968298

71

тэнцсэн

34

61968258

71

тэнцсэн

35

61968278

71

тэнцсэн

36

61968239

70

тэнцсэн

37

61968281

69

тэнцсэн

38

61968359

69

тэнцсэн

39

61968350

69

тэнцсэн

40

61968276

69

тэнцсэн

41

61968219

69

тэнцсэн

42

61968287

67

тэнцсэн

43

61968344

67

тэнцсэн

44

61968368

67

тэнцсэн

45

61968307

67

тэнцсэн

46

61968242

66

тэнцсэн

47

61968261

66

тэнцсэн

48

61968369

66

тэнцсэн

49

61968247

66

тэнцсэн

50

61968231

66

тэнцсэн

51

61968211

65

тэнцсэн

52

61968251

65

тэнцсэн

53

61968318

65

тэнцсэн

54

61968305

65

тэнцсэн

55

61968243

65

тэнцсэн

56

61968208

65

тэнцсэн

57

61968317

65

тэнцсэн

58

61968319

65

тэнцсэн

59

61968339

65

тэнцсэн

60

61968356

65

тэнцсэн

61

61968334

65

тэнцсэн

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд