loader

ШШГЕГ-т 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь  2019 оны 01 дүгээр сарын байдлаар нийт131 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан.

Хүлээн авсан 131 өргөдөл, гомдлыг газар хэлтсээр нь авч үзвэл, Захиргааны удирдлагын газарт 61, Шийдвэр гүйцэтгэх алба 32, Хорих ял эдлүүлэх алба 25, Хяналт шалгалтын хэлтэс 5, Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар 8 өргөдөл тус тус ирүүлсэн

Газар, алба, хэлтсийн нэр

Шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн

 

Хяналтанд байгаа

 

Нийт

Захиргааны удирдлагын газар

26

35

61

Шийдвэр гүйцэтгэх алба

16

16

32

Хорих ял эдлүүлэх алба

16

9

25

Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар

4

4

8

Хяналт шалгалтын хэлтэс

1

4

5

Нийт

63

68

131


Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал:


Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын тоог урьд оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал,  Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 6 буюу 24,1 хувиар өссөн,  Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой өргөдөл, гомдол 15буюу 31.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд