loader

ШШГЕГ/201812001 дугаартай “Нормын хувцас нийлүүлэх” тендер

ШШГЕГ/201812001 “Нормын хувцас нийлүүлэх” тендерийг нээн үнэлж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсаны дараа Багц №3 /Дагалдах хэрэглэл/, Багц №4 /Чимэг хэрэгсэл/, Багц №6 /Гутал шар/ багцуудад ”Ти Эл Ти” ХХК, “Түмэн оньс” ХХК-иуд Сангийн яаманд гомдол гаргасан бөгөөд Сангийн яам нь гомдлыг хянан үзэж дээрх багцуудын үнэлгээг хууль журамд нийцүүлэн дахин хийх нь зүйтэй гэсэн мэдэгдлийг 6-1/2540 албан тоотоор ирүүлсний дагуу Үнэлгээний хороо нь дахин үнэлгээг хийж, захиалагчийн гаргасан шийдвэр хэвээр үлдсэн.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд