loader

Журам, жагсаалтын төсөлд санал авах хэлэлцүүлэг

Та бүхэн Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам, Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс чөлөөлөх өвчний жагсаалтын төсөлд тодорхой саналыг 70001387 утсаар болон  infoncs@cd.gov.mn цахим хаягаар өгөх ба бичгээр ирүүлнэ үү. Хавсаргасан файлаас татаж авч үзнэ үү.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд