loader

Мэдээллийн цаг арга хэмжээ зохион байгуулав

 
          Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчдын дунд 14 хоног тутамд зохион байгуулахаар баталсан.          Тус ажлын хүрээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр доктор/Ph.D/, профессор, цагдаагийн хурандаа О.Цэцэгмааг урьж, “Байгууллагын хөгжлийн бодлого ба түүнийг хангах арга зам болох суралцагч байгууллагын үзэл баримтлал” сэдвээр алба хаагчдад мэдээлэл хийлээ.  

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд