loader

Иж бүрэн төлөвлөгөөт, хяналт шалгалт явууллаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Өмнөговь, Дундговь, Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих ангид иж бүрэн төлөвлөгөөт, хяналт шалгалт явуулж, дүнг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлж, холбогдох үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа.  

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд