loader

"Нээлттэй өдөрлөг" зохион байгуулж иргэдэд холбогдох мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажиллажээ

"Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр"-ийг тохиолдуулан байгууллагын үйл ажиллагаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг  иргэд, олон нийтэд сурталчлах ажлын хүрээнд 401, 403, 405, 407, 409, 415, 417, 421, 423, 425, 427, 429, 435, 437, 441, 443, 445, 457,  461 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих анги, Сургалт хүмүүжлийн тусгай нэгж, Архангай, Булган, Дорноговь, Дорнод, Увс, Дундговь, Төв, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, БХЗХТБАА, Гадаадын иргэнийг саатуулах байр, “Хэрэмт цамхаг” УТҮГ, СМДӨАЭАХХГ "Нээлттэй өдөрлөг" зохион байгуулж, иргэдээс өргөдөл, гомдол хүлээн авах, өр төлбөртэй эсэх лавлагаа олгох, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах зэрэг үйлчилгээ үзүүлж, үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомжийн талаар мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, гарын авлага, боршур хэвлэн тарааснаас гадна хоригдлын гар урлалын бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж, худалдан борлуулсан байна.Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд