loader

Ажлын байр /сул орон тоо/-ны сонгон шалгаруулалт

               Нэг.Сонгон шалгаруулалтын  зорилго
               Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн түвшинд хэрэгжүүлэх ажилтныг сонгон шалгаруулахад оршино.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай
             Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан байна.
           Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа нэгжүүдэд сул байгаа дараах орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Үү
нд:

Ажлын байранд тавигдах  шаардлага

Ажлын байр

 

Боловсрол

Мэргэжил

Туршлага

Ур чадвар

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Гадаад харилцааны ажилтан,

-Орчуулагч

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

 

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

-Бичгийн болон аман орчуулга хийх өндөр чадвартай.

-Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадвартай

-Харилцааы соёл, хувийн зохион байгуулалт сайтай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай байх.

 

Аудитор

1

 

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Санхүү, Нягтлан бодогч, эдийн засагч -Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Стратегийн ба үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх,

-Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадвартай

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвартай.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

1

-Эрх зүйч

Төрийн албанд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

-Аливаа асуудлыг задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, шийдвэр боловсруулах

-Өөрийгөө хөгжүүлэх, асуудал боловсруулах, оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх.

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвартай.

Эмнэлэг, эмчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Хүний их эмч, статистикч их эмч

 

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

 

Төрийн албанд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

- -Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадвартай

-Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвартай.

Дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Дүрс оношлогооны чиглэлээр үндсэн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан дипломтой

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

 

Төрийн албанд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

-Удирдан зохион байгуулах болон үүрэг хүлээх чадвартай.

-Өөрийн санаа бодлоо бусдад ойлгохуйц үнэн зөв ярьж, бичих чадвартай

Мэдрэл болон мэс заслын  тасгийн эрхлэгч

2

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Мэдрэлийн чиглэлээр үндсэн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан дипломтой

Рентгений их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

-Нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан дипломтой байх.

 

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

 

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

 

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

 

-Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэн дэмжиж, өөрчлөлтийг хүлээн авах чадвартай байх.

Арьс харшлын их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

-Нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан дипломтой байх.

Гэмтлийн их эмч

1

Нүдний их эмч

1

Мэс заслын их эмч

1

Тархавар судлаач их эмч

1

Сувилахуйн арга зүйч

1

Хүний их эмч /хөдөө орон нутагт/

3

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Уламжлалын их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Уламжлалын их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Лаборант

1

Тусгай дунд

Лаборант

-Нягт нямбай, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх чадвартай.

Сувилагч

12

Тусгай дунд

-Сувилагч

-Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Ажлын дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэн дэмжиж, өөрчлөлтийг хүлээн авах чадвартай байх.

Дурангийн сувилагч

1

Тусгай дунд

-Сувилагч

-Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Эм баригч, эмийн нөөцийн ажилтан

1

Тусгай дунд

-Эм зүйч, эм найруулагч

Лабораторын их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Лабораторын их эмч

Ажлын дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.

-Нягт нямбай, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх чадвартай.

Оёдлын технологийн багш

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Багш

-Тусгай чиглэлийн багшийн мэргэжлийн зэрэгтэй

Үйлдвэрлэлийн ажлын дадлага туршлагатай байх.

Эзэмшсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан

-Багшлах арга барил эзэмшсэн,

-Баг бүрдүүлэх,

-Баримт бичиг боловсруулах чадвартай,

-Хөдөө, орон нутагт томилолтоор ажиллах боломжтой байх.

Арьсаар гар урлалын зүйл урлаач багш

1

Мужааны онол, дадлагын багш

1

Уран дарханы багш

1

Цахилгааны онол, дадлагын багш

1

Авто, тоног төхөөрөмжийн механик

3

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Авто, тоног төхөөрөмжийн инженер

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Техник сэтгэлгээтэй байх

Цахилгааны инженер

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Цахилгааны инженер

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

Нийт

44

    


               Гурав. Бүртгэл

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдийг 2018 оны  08 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 09 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэст бүртгэнэ. Бүртгүүлэх иргэдийн биеийн байцаалт, бусад холбогдох материалыг журамд зааснаар тухайн албан  тушаалд тавигдах шаардлагатай харьцуулан нягтлан шалгаж, уг болзол, шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг бүртгэнэ. 

 Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ. 
               - Хувийн өргөдөл
               - 
Төрийн албан хаагчийн анкет
               - Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт
               - Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбарыг нотариатаар баталгаажсан байх/
               - 
Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эх хувийг хуулбарын хамт
               - Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
               - А
жил байдлын тодорхойлолт 
               - Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар,
өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх
              - 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

 

Хаяг: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэс

Харилцах утас: 266287, 266357

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд