loader

“Албан хаагчдад зориулсан гарын авлага”-ыг эмхэтгэн гаргалаа

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны гол цөм нь албан хэрэг хөтлөлт, архив, дотоод ажлын талаарх журам, зааврын хэрэгжилт, тэдгээрийг зөв бүрдүүлж, хөтлөх, хяналт тавих, хадгалах байдаг.  

            Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын нийт албан хаагчдын баримт бичиг боловсруулах ур чадварыг дээшлүүлэх, албан хэрэгт хөтлөгдөж буй баримт бичгийн эмх цэгц, хадгалалт ашиглалтыг сайжруулах, шийдвэр гүйцэтгэх болон ял эдлүүлэх ажиллагаанд цахим системийг нэвтрүүлэн бүрэн зөв ашиглах, мэдээллийг түргэн шуурхай эрж хайх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Захиргааны удирдлагын газраас “Албан хаагчдад зориулсан гарынавлага”-ыг эмхэтгэн гаргалаа.  Тус гарын авлагыг албан хаагчид өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаандаа ашиглах юм.

         

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд