loader

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН нээлттэй дуудлага худалдааг 2018оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн14.00 цагт тус ерөнхий газрын 207 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08.30-13.00 цагийн хооронд107 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Дуудлага худалдаанд оролцох хувь хүн албан байгууллага дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлсөнийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх, /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар зэрэг баримтуудыг бүрдүүлж авчирна.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг ШШГЕГ-ын кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна.  Лавлах утас 51-266256 Цахим хаяг: http://www.cd.gov.mn
 

 

 

 №

Хөдлөххөрөнгийннэр

Худалдах доод үнэ / төгрөг /

Дэнчингийн хэмжээ              / төгрөг/

 

1

 

Lexus-570 маркийн 0358 УНЧ улсын дугаартай 2017 онд үйлдвэрлэгдсэн 2018 оны 01 дүгээр сард Монгол Улсад орж ирсэн хар өнгийн суудлын автомашин

360.000.000

54.000.000

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд