loader

Сургалтад хамрагдлаа

Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны 02 дугаар сарын 07, 12, 27, 28, 03 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа,  нийтийн албан тушаал, хүний нөөц, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн алба хаагчдад зориулсан сургалтуудад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас тус тус 18 алба хаагч хамрагдав.


Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд