loader

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРААС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2017 онд явуулсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар хангалтгүй үнэлэгдсэн буюу зөрчил, дутагдалтай дүгнэгдсэн Хорих анги, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг явуулахаар батлагдсан бөгөөд тус Ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас Дорнод аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг явуулж байна.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
2018.02.13

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд