loader

АЖЛЫН БАЙР /СУЛ ОРОН ТОО/-НЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ


Нэг. Сонгон шалгаруулалтын  зорилго

 1. Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн түвшинд хэрэгжүүлэх ажилтныг шилж сонгоход оршино.  


Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай

 1. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан байна.
 2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа нэгжүүдэд сул байгаа дараах орон тоонд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Үүнд: 

Ажлын байранд тавигдах  шаардлага

Ажлын байр

 

Боловсрол

Мэргэжил

Туршлага

Ур чадвар

Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Гадаад харилцааны ажилтан,

-Орчуулагч

3-аас доошгүй жил орчуулагчаар ажилласан байх

-Бичгийн болон аман орчуулга хийх өндөр чадвартай.

-Баримт бичиг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх чадвартай

-Харилцааы соёл, хувийн зохион байгуулалт сайтай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай байх.

Програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Мэдээллийн технологийн инженер

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

-Техник хангамж, програм хангамжийн засвар хийх чадвартай байх.

-Үүрэг, хариуцлага хүлээх, хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

-Бие даан шаардлагатай програм хангамжуудыг боловсруулдаг байх

Дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Дүрс оношлогооны чиглэлээр үндсэн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан дипломтой

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

Төрийн албанд мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

 

Удирдан зохион байгуулах болон үүрэг хүлээх чадвартай.

 

Өөрийн санаа бодлоо бусдад ойлгохуйц үнэн зөв ярьж, бичих чадвартай

Мэдрэлийн тасгийн эрхлэгч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Мэдрэлийн чиглэлээр үндсэн мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан дипломтой

Чанарын менежер

1

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Хүний их эмч

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан

Удирдан зохион байгуулах болон үүрэг хүлээх чадвартай.

Рентгений их эмч

2

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

-Нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан дипломтой байх.

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

 

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

 

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

 

 

 

Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэн дэмжиж, өөрчлөлтийг хүлээн авах чадвартай байх.

Нүдний их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

-Нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан дипломтой байх.

Дүрс оношлогооны эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Дүрс оношлогооны их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Чих, хамар хоолойн их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

-Нарийн мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан дипломтой байх.

Хүний их эмч

3

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Хүний их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Уламжлалын их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврынзэрэгтэй

-Уламжлалын их эмч

-Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Лаборант

1

Тусгай дунд

Лаборант

Нягт нямбай, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх чадвартай.

Сувилагч

6

Тусгай дунд

-Сувилагч

-Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Ажлын дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэн дэмжиж, өөрчлөлтийг хүлээн авах чадвартай байх.

Дурангийн сувилагч

1

Тусгай дунд

-Сувилагч

-Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Эм баригч, эмийн нөөцийн ажилтан

1

Тусгай дунд

-Эм зүйч, эм найруулагч

Лабораторын их эмч

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Лабораторын их эмч

Ажлын дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.

Нягт нямбай, халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх чадвартай.

Сантехникийн багш

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Багш

-Тусгай чиглэлийн багшийн мэргэжлийн зэрэгтэй

Ажлын дадлага, туршлага эзэмшсэн байх.

Боловсролын салбарт 3-аас доошгүй жил ажилласан

Багшлах арга барил эзэмшсэн,

Баг бүрдүүлэх,

Баримт бичиг боловсруулах чадвартай байх.

Бетон, арматурын онолын багш

1

Мужааны онол дадлагын багш

1

Гагнуурын онол, дадлагын багш

1

Авто, тоног төхөөрөмжийн механик

3

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Автын инженр, тоног төхөөрөмжийн инженер

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

-Бүтээлч хандлагатай, цагийг зөв хуваарилах чадвартай,

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай,

-Техник сэтгэлгээтэй байх

Цахилгааны инженер

1

Дээд боловсролын бакалаврын зэрэгтэй

-Цахилгааны инженер

Ажлын дадлага туршлага эзэмшсэн байх.

Нийт

32

    

 
Гурав. Бүртгэл

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэдийг 2018 оны  02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэст бүртгэнэ. Бүртгэхдээ сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэний биеийн байцаалт, бусад холбогдох материалыг журамд зааснаар тухайн албан  тушаалд тавигдах ерөнхий шаардлагатай харьцуулан нягтлан шалгаж, уг болзол, шаардлагыг хангаж байгаа иргэдийг бүртгэнэ. 

 Иргэд  бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг биедээ авч ирнэ.

 1. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн өргөдөл
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет
 3. Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт
 4. Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбарыг нотариатаар баталгаажсан байх/
 5. Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл эх хувийг хуулбарын хамт
 6. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 7. Ажил байдлын тодорхойлолт
 8. Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/
 9. 3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/

 

Хаяг: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хүний нөөцийн хэлтэс

Харилцах утас: 266287, 266357

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд