loader

ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СЭТГҮҮЛИЙН 2024 ОНЫ 09 ДЭХ ДУГААР

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2024 оны 09 дэх дугаар хэвлэлтээс гарсан байна.

Тус дугаарт Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хууль, Зэвсэгт хүчний зэвсэг, техникийг шинэчлэх, сэргээн сайжруулах бодлого батлах тухай тогтоолыг нийтэлжээ.
Мөн Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2016 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцын актад 2018 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тус тус нийтэлсэн байна.

Сэтгүүлийг хавсаргасан файл харах хэсэгт дарж үзнэ үү.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд