loader

Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг /2023 оны хагас жил/

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ

Д/д

Хянуулсан байдал

2023 оны 1 дүгээр улирал

2023 оны 2 дугаар улирал

1

Дүгнэлт гаргуулж, албан тушаалд томилсон

78

143

2

Тодорхой шалтгааны улмаас албан тушаалд томилоогүй

2

7

3

Дүгнэлтийн хариу ирээгүй хянагдаж байгаа

-

-

Нийт хянуулсан тоо

80

150

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд