loader

“Хүмүүжигчдэд хөдөлмөрийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил эзэмшүүлэх, нийгэмшүүлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажил, арга хэмжээ”

“Хөтөч” подкастын ээлжит дугаараар “Хүмүүжигчдэд хөдөлмөрийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил эзэмшүүлэх, нийгэмшүүлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажил, арга хэмжээ”-ний талаар Сургалт, нийгэм, сэтгэл зүйн хэлтсийн дарга, хурандаа Ч.Цэнгэлбаяр, Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн захирал, хошууч Х.Батбаяр нартай ярилцлаа

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд