loader

ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СЭТГҮҮЛИЙН 2023 ОНЫ 36 ДАХЬ ДУГААР

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2023 оны 36 дахь дугаар хэвлэлтээс гарсан байна.

Тус дугаарт Конвенцын нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хууль, Хуулийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол, Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенцын нэмэлт протоколыг нийтэлсэн байна.
Мөн Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн Арван зургадугаар бүлгийн зарим зүйл, хэсэг (16.3, 16.5)-ийг зөв хэрэглэх албан ёсны тайлбар, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай тогтоолыг нийтэлжээ.

Сэтгүүлийг хавсаргасан файл харах хэсэгт дарж үзнэ үү.


Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд