loader

ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СЭТГҮҮЛИЙН 2023 ОНЫ 31 ДЭХ ДУГААР

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2023 оны 31 дэх дугаар хэвлэлтээс гарсан байна.

Тус дугаарт Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг нийтэлсэн байна.
Мөн Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон Хуулийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын 2 тогтоолыг нийтэлжээ.

Сэтгүүлийг хавсаргасан файл харах хэсэгт дарж үзнэ үү.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд