loader

НИЙТЭД ТУСТАЙ АЖИЛ ХИЙЛГЭХ ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ЭТГЭЭДҮҮДИЙГ ҮЕРИЙН ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ АЖИЛД ТАТАН ОРОЛЦУУЛЖ БАЙНА


Улаанбаатар хотод үүсээд буй үерийн гамшигтай тэмцэх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, сэргээн босголтын ажилд нийтэд тустай ажил хийлгэх ял шийтгүүлсэн этгээдүүдийг татан оролцуулж байгаа нь нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд тустай ажил болж байна.
Энэ хүрээнд Нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 10 байршилд нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн 200 гаруй этгээдээр Сэлбэ, Дунд голын дагуух үерийн далан босгох болон зам талбайн цэвэрлэгээний ажлыг хийлгэж байна.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд