loader

ХОЁР ДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд