loader

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг2023 оны 06дугаар сарын 08-ны өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохионбайгуулна. Оролцогчдыг 2023 оны 06 дугаар сарын 07ы өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 410 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Хөдлөххөрөнгийннэр

Тооширхэг

Нийт үнэ

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

Эдхөрөнгөбайгаабайршил

1

Hyundai mighty маркийн 18-79 УНЛ улсын дугаартай 2004 онд үйлдвэрлэгдсэн 2017 оны 01 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн цэнхэр өнгийн ачааны тээврийн хэрэгсэл

1

20,000,000

х/ч Б.Янжинлхам  89086182

Баянзүрх дүүрэг 24 дүгээр хороо, Цахлайн 3-9 тоотод байрлах Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын авто гараж

2

Toyota venza-GV10 маркийн 04-04 УНН улсын дугаартай 2013 онд үйлдвэрлэгдсэн 2018 оны 08 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн хар саарал өнгийн туулах чадвар сайтай суудлын тээврийн хэрэгсэл

1

45,400,000

а/д Б.Чинзул     89086178

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд