loader

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэргүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт тус газрын 200 тоот өрөөнд зохионбайгуулна. Оролцогчдыг 2023 оны 04 дүгээр сарын17ы өдрийн 14:00-17:00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 410 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: Зарлагдсан үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувь мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

Хөдлөххөрөнгийннэр

Нийт үнэ

Тооширхэг

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

Эдхөрөнгөбайгаабайршил

1

Toyota land cruiser-200 маркийн 49-03 УБР улсын дугаартай 2015 онд үйлдвэрлэгдсэн 2015 оны 04 дүгээр сард Монгол улсад орж ирсэн хар саарал өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

133,000,000

1

а/д И.Гомбожав   89086149

Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо, Ажилчин 1 тоотод

2

Toyotarav-4 маркийн 39-79 УБҮ улсын дугаартай 2007 онд үйлдвэрлэгдсэн 2012 оны 12 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн улаан өнгийн суудлын тээврийн хэрэгсэл

20,408,000

1

а/д Д.Оюунцэцэг   89086122

Баянзүрх дүүрэг 24 дүгээр хороо, Цахлайн 3-9 тоотод байрлах Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын авто гараж

3

Krone SD маркийн 04-62 МЧ улсын дугаартай 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн 2019 оны 05 дугаар сард Монгол улсад орж ирсэн чиргүүл

24,000,000

1

а/д Б.Батцэцэг   89086180

Сонгинохайрхан дүүрэг 33 дугаар хороо, Тахилтын 7-728 тоотод

 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах хөдлөх эд хөрөнгийгШүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 64.5 дахь заалтыг үндэслэн албадан худалдан борлуулж байна.

Хөрөнгө худалдан авах оролцогч нь урьдчилан дэнчин төлөхгүй, худалдан борлуулах ажиллагаанд оролцохоор бүртгүүлэх шаардлагагүй бөгөөд тогтоосон үнээр хөрөнгийг худалдан авах саналаа ирүүлнэ.

Хаяг:Сүхбаатардүүрэг, 5 дугаархороо, Үндсэнхуулийнгудамж-3

Цахим хаяг: Цахим хаяг: https://www.facebook.com/niislel.cd.gov.mn/

Утас: 77031199; 88095877

Хөдлөххөрөнгийннэр

Тооширхэг

Нэг бүрийн үнэ

Хариуцсаншийдвэргүйцэтгэгч, утасныдугаар

1

Samsung galaxy A8 маркийн гар утас /хуучин/

1

104,500

д/ч С.Өнөболд  

89086224

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд