loader

Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг

 

 

Д/д

Хянуулсан байдал

2022 оны жилийн эцэс

2023 оны 01 дүгээр улирал

1

Дүгнэлт гаргуулж албан тушаалд томилсон

382

78

2

Тодорхой шалтгааны улмаас албан тушаалд томилогдоогүй

11

2

3

Дүгнэлтийн хариу ирээгүй хянагдаж байгаа

46

-

Нийт хянуулсан тоо

439

80

 

 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд